Latviski | По русски | English

 

 

Jūs varat iesniegt savus oriģinālus PC vai Macintosh programmās sastādītu failu veidā, kā izplatītākos programmatūru produktus:
Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, u.c.


1. Materiāla iesniegšana elektroniskā nesējā:
kompktdiski (CD-R и DVD-R)
flash atmiņa

 

2. Materiāla iesniegšana skenēšanai:
fotoattēli, slaidi, negatīvi


3. Iesniegšana elektroniskā veidā
a) Adobe Illustrator, CorelDraw paketēs sagatavota vektorgrafika, visam tekstam jābūt pārveidotam līknēs, specefektiem jābūt rastrētiem.
b) rastra grafika jāiesniedz atsevišķos *.TIF, *.EPS failos CMYK vai grayscale, izšķirtspēja ne lielāka par 300 dpi.
c) gatavam aplauzuma jābūt izpildītam Adobe InDesign, kopā ar aplauzumu jāiesniedz izmantojamie finti un attēli, nav pieļaujams aplauzumā izmantot sistēmas fontus.


4. PS/PDF-Klienta faili
Kompozīti, ar mūsu ierīces PPD (var saņemt mūsu firmas birojā, pieprasīt pa e-mail vai ielādēt no mūsu mājaslapas) palīdzību ierakstīti.


5. Prasības maketiem
Tā kā drukāšana notiek uz standarta formātiem A3 un SRA 3, jābūt atbilstoša izmēra oriģinālmaketam. Ja maketu ir vairāk nekā viens, tiem jābūt izvietotiem uz vairākām lappusēm vai dažādos failos. Visiem elementiem jāatrodas vismaz 3 mm attālumā no malas. Katrai formāta pusei jāpievieno vismaz 3 mm apgriešanai. Objektiem, kas nešķērso griezuma līniju, jāatrodas vismaz 4 mmm attālumā no griezuma malas,


6. Failu formāti
Elektroniskie oriģinālmaketi tiek pieņemti šādos formātos: (pie PostScript Level 2,3)
Adobe PDF ver. 4.0 , 5.0
CorelDraw ver. 9.0-12.x
Adobe Illustrator ver. 7.0 - 11.0
Adobe Photoshop ver. 5.0 - 8.0
Ja jūs izmantojat citas programmas, piezvaniet un konsultējieties ar mums.


7. Atbalsta faili
Publikācijai jāpievieno visi nepieciešamie atbalsta faili: fonti, grafiskie faili. Visi fonti jāiesniedz šādos formātos:
PostScript Type 1
*.pfb (Printer Font Binary) + *.pfm (Printer Font Metrics)
TrueType
*.ttf (TrueType Font)
Nevajag izdarīt aplauzumu ar sistēmas fontiem (fontiem, kas ievietoti sistēmā Windows instalācijas procesā).
Iesniedziet tikai tos fontus, kas izmantoti publikācijā.
Ja iespējams, nomainiet PostScript fontus ar TrueTipe.


Adobe Photoshop
Visi grafiskie faili jāiesniedz šādos krāsu modeļos:
CMYK
Grayscale
Bitmap
Visi rastra grafiskie faili jāiesniedz šādos formātos:
TIFF (bez LZW kompresijas)
EPS (bez JPEG kompresijas, Halftone Screen, Transfer Function)
Pietiekama izšķirtspēja rastra attēliem ir 300 dpi.
Svītru attēlu izšķirtspējai jābūt no 600 līdz 1200 dpi.
Svītru attēlos ar izšķirtspēju, mazāku par 600 dpi, var parādīties acīm redzams “zāģis”.
Pārliecinieties, ka fails nesatur nekādus papildu kanālus - Channels (izņemot Multichannels), slāņus - Layers un ceļus - Paths, izņemot kodināšanas ceļu - Clipping Path (lauks Flatness jāatstāj tukšs).
Lai izvairītos no pārpratumiem, atslēdziet Embeded profiles File -> Color Setting -> Profile Setup. summārajam krāsu blīvumam (C+M+Y+K). Pieļaujamie lielumi - līdz 240%. Saglabājiet Duotone tikai kā Multichannel. Multichannel faili jāsaglabā kā Photoshop DCS 2.0(*,EPS)
Preview: TIFF (8 bits/pixel)
DCS: Single или Multiple File DCS, No Composite
Encoding: Binary
Без Halftone Screen и Transfer Function

CorelDRAW
Izņemot dokumenta failu CorelDRAW, jāiesniedz visi slejās (Externally Linked) aplauztie attēli
Fontiem iespējami 2 varianti:
1. Ieslēgt publikācijas sastāvā File -> Save As...-> Embed Fonts using TrueDoc [TM] (uz jūs atbildību).
2. Pārveidot līknēs (curves) Arrange -> Convert To Curves (mūsu ieteikums).
Aplauziet apgrieztā formātā.
3. Neizmantot blend, lens, Aristic Media un gradienta kontūras (uz Jūsu atbildību).
CMYK failā ievietojiet rastra attēlus, kas pārveidoti CMYK formātā (lai pēc tam nebrīnītos, kurp “aispeldējusi” krāsa).
Izvairieties izmantot Paragraph Text, jo to nevar pārveidot līknēs.
Atturieties no failu CorelDRAW (formātā *.EPS) eksporta citās aplauzuma paketēs (rezultāts var būt neprognozējams).

NB. Lai izvairītos no problēmām, lūdzam neizmantot Corel Draw kā aplaušanas programmu, bet tikai dažu elementu ieveidošanai un maketēšanai sekojoši izvadei iespiešanai.
Neimportējiet *.psd faili Сorel Draw, tikai *.tif


Adobe Illustrator
Izvadei, izņemot dokumenta failu Adobe Illustrator, jāievada visas aplauztās attēla slejas (Linked Images) un visi izmantotie fonti.
Ja dokumentā ir vektora elementi, kas pakļauti asīm XY, tad , izveidojot dokumentu izvēlnē File -> DocumentSetup -> Output resolution, uzstādiet izejas ierīces izšķirtspēju 800 dpi. Aplauziet apgrieztajā formātā.
Dzēsiet neizmantojamos Brushes un Swatches.
Pārvediet attēla elementus vienā slānī. Iesakām iekļaut attēlus publikācijas sastāvā, bet fontus pārveidot līknēs: Type-> Create Outlines.
Lai izvairītos no lauztu līniju un “zāģa” parādīšanās, neuzstādiet parametru Output palitrā Attributes zemāk par 600 dpi.
Saglabājot sarežģītu vektoru grafiku, aktivizējiet pogu Split long path.
Iekrāsojumu izmantošana
Neizmantojiet 100% krāsu, iekrāsojuma jābūt piesātinātam un bez redzamām joslām.
Piemēram, Black 100% vietā izmantojiet C:30 M:40 Y:40 K:100
Izmantojiet 3 – 4 krāsu piesātinājumu ne vairāk kā 240% apmērā. 
 
Uzmanību!!
Oriģinālmaketa kontrolizdruka uz papīra ar apgriezuma zīmēm ļoti vēlama, daudzu lappušu izstrādājumiem tā ir nepieciešama. Izdrukai pilnīgi jāatbilst elektroniskajam oriģinālmaketam pasūtītāja nesējā.


© Adlibitum,
[email protected]